domů domů domů

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy

Mgr. Iveta Ostrýžová, ředitelka školy
Mgr. Olga Jindrová, učitelka, výchovná poradkyně,
     metodička prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Anna Tomanová, učitelka, koordinátorka environmentální výchovy,
     požární preventistka, bezpečnostní technička
Mgr. Hana Šejnohová, učitelka, katechetka
Mgr. Jaroslava Sluková, učitelka, koordinátorka ŠVP
Markéta Jílková, vychovatelka ŠD
Dáša Kincová, asistentka pedagoga
Magda Mikocziová, asistentka pedagoga
Ing. Ludmila Koukalová, účetní
Eva Ziková, domovnice

Služby škole
Miroslav Zonyga, správce techniky (externí pracovník)