domů domů domů

Úspěch ve výtvarné soutěži

21.6.2006

Žáci školy na Masarykově náměstí (dříve speciální školy)se pod vedením paní učitelky Jílkové zapojili do výtvarné soutěže vyhlášené starostou města Bystřice n. Pern. ing. Karlem Pačiskou. Soutěže se mohly zúčastnit všechny školy ve městě včetně středních i mateřských. Výsledek je o to cennější, neboť z 10 možných finalistů se čtyři naši žáci dostali do závěrečného hodnocení. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 21.6. 2006 za účasti starosty města a zástupců odboru školství města. Obzvláště pozoruhodné je celkové vítězství naší žákyně Zuzany Čermákové. Vítězná práce i další tři, které uspěly v soutěži budou sloužit jako výzdoba zasedací místnosti a chodeb na Městském úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.

Naši žáci ve finále SHM v Jablonci nad Nisou

9.6.2006

Naše základní škola na Masarykově náměstí - dříve Speciální školy se tradičně účastní okresního kola v lehkoatletickém čtyřboji sportovních her mládeže (SHM). Již několik let za sebou dosahují chlapci i děvčata kvalitních výsledků. I letos se dařilo. Pro postup do dalšího kola jsou vždy důležitá umístění do 3. pořadí v celkovém součtu bodů všech disciplin – běh 60 m , hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh 800m pro děvčata a 1500 m pro chlapce. Začalo to ve Velkém Meziříčí okresním kolem. Šestičlenné družstvo naší školy zvítězilo, nasbíralo nejvíce bodů v rámci okresu a přivezlo pohár. Z individuálních výsledků zaslouží pozornost celkové 2.místo Jakuba Komárka, 3. místo Břetislava Bednaříka a především umístění Lenky Nepejchalové v kategorii děvčat, její celkové 1. místo dávalo naději na dobré umístění v krajském kole. Lenka nezklamala a na krajské úrovni získala v kategorii děvčat celkové třetí místo. I tady upozornila na svoji silnou disciplinu - hod kriketovým míčkem. Lenka se probojovala až do celostátního finále, ve kterém startoval také Jakub Komárek. Oba reprezentovali kromě naší školy také kraj Vysočina. Celostátní finále SHM se uskutečnilo ve dnech 6. – 8. června 2006 v Jablonci nad Nisou za účasti čtrnácti krajů ČR. Kraj Vysočina tady reprezentoval jeden žák z Moravských Budějovic, dva žáci z Třebíče a dva žáci naší školy. Pozoruhodného výsledku i zde dosáhla Lenka Nepejchalová, která si výkonem 45,51 m vybojovala zlatou medaili v hodu kriketovým míčkem. Byla to jediná medaile kraje Vysočina. Gratulujeme.

Změna názvu školy

1.4.2006

V souvislosti s novou legislativou dochází v oblasti školství v posledních letech k mnoha změnám. Nový školský zákon, který byl schválen 24.9.2004 zavedl v oblasti povinného vzdělávání název základní škola. Tato skutečnost se odrazila i v oblasti speciálního školství, tedy školství, které poskytuje vzdělávání především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Naše škola patří právě k tomuto typu školy. Krajský úřad, který je naším zřizovatelem, stanovil nový název od 1. 4. 2006
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60
Podle dodatku č.2 Zřizovací listiny organizace vykonává činnost:
1. základní školy
2. základní školy speciální
3. školní družiny
Poskytujeme především vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, to znamená, že se u nás mohou učit děti, které by v souvislosti s náročností běžných škol a možnou absencí těžko učivo doháněly nebo zvládaly. Vzdělávací program na tuto skutečnost pamatuje. Učivo je rozložené do delšího časového období a tedy probíráno pomalejším tempem. Celkový obsah učiva je zaměřen na praktický život. Při výuce využíváme počítačů ve dvou počítačových učebnách. Máme dostatek výukových programů pro základní vyučovací předměty ve všech ročnících. Pamatujeme i na bezbariérovost, kterou již máme kompletně vyřešenou v 1. podlaží (přízemí). V naší škole se tudíž mohou vzdělávat i vozíčkáři. V odpoledních hodinách je k dispozici školní družina. Pravidelně každoročně funguje několik zájmových útvarů (kroužků) : práce s počítačem, základy angličtiny, hudebně taneční kroužek a další. Všem rodičům, kteří se chtějí o vzdělávacích možnostech v naší škole dozvědět více, rádi poskytneme veškeré informace.