domů domů domů

Vybavení školy digitálními technologiemi

   Cíl 172

   Cíl 173

   Cíl 173 a 174 společně

   Cíl 174 


Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

  Od 1.9. 2023 je naše škola zapojena do projektu šablony I Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). Cílem projektu je podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků za využití inovativních forem výuky, rozvíjení komunitního charakteru školy formou setkávání s rodiči žáků a profesní růst pracovníků školy pomocí dlouhodobého vzdělávání. Výše dotace činí 356 502,-Kč.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

   EU+MŠMT   


Projekt NPO - Na každém záleží

NPO

   Naše škola je od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 do projektu
IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

NPO


Projekt Doučování

Doučování

   Doučování žáků od ledna do srpna 2023 probíhá díky Národnímu plánu obnovy a financování z fondu EU – Next Generation.


   Od září do prosince 2022 realizujeme v naší škole doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Logolink

   Na naší škole probíhá v období březen – červen 2022 doučování žáků financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU)


Projekt Šablony III

Mgr. Iveta Ostrýžová, září 2021

   Od 1. 8. 2021 je naše škola zapojena do projektu Šablony III – ZŠ Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem spolufinancovaného Evropskou unií. Výše dotace je 229 358,- Kč. Ukončení projektu 31. 7. 2023. Projekt má označení: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022286. Cílem projektu je rozvoj čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti a podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.


Národní plán doučování

    Národní plán obnovy

Naše škola byla od září do prosince 2021 zapojena do projektu Národní plán doučování. Zapojeni byli žáci 5. - 9. ročníku. Projekt financovalo MŠMT.


Projekt Šablony II

Mgr. Iveta Ostrýžová, duben 2020

Naše škola je od 1. 8. 2019 zapojena do projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt má označení: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015593 „Šablony II – ZŠ Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem“. Výše dotace činí 397 679,- Kč. Projekt skončí 31. 7. 2021. Cílem projektu je podpora čtenářské a jazykové gramotnosti žáků, posílení vědecko – technických a environmentálních kompetencí. Aktivity projektu také přispějí k rozvoji osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků.


Projekt Šablony

Mgr. Iveta Ostrýžová, srpen 2017

Naše škola se zapojila do projektu spolufinancovaného Evropskou unií 1. 8. 2017. Konec projektu se datuje k 31. 7. 2019. Finanční dotace je 209 263,- Kč. Cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Označení projektu je: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007115 Šablony – ZŠ Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem.