Aktuality

Prosíme o strpení, stránky v rekonstrukci.

 

Výsledek výběrového řízení.

Výsledek výběrového řízení "Dodávka mobilních (dotykových) zařízení".

Ke stažení: Výsledek, Zápis

Výzva!

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka mobilních (dotykových) zařízení"
V rámci realizace IPo Didaktika pro kyberprostor, reg. c. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 vyhlašuje Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka mobilních (dotykových) zařízení".

Ke stažení: VÝZVA, Přílohy

Oznámení!

Ředitelství ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 oznamuje, že od 1.8. 2012 dochází ke změně ředitele školy. Novou ředitelkou byla jmenována Mgr. Iveta Ostrýžová

Vyhodnocení sběru bylin 28.6. 2012
Výlet do ZOO Brno 20.6. 2012
Den s Policií ČR na letišti Henčov u Jihlavy 12.6. 2012 pro žáky 6. a 9. ročníku.
Výlet do Zooparku Vyškov dne 12.6. 2012
Návštěva hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a radní RNDr. Marie Kružíkové 8.6. 2012 v naší škole.
Vyhlášení výsledků ve sběru papíru a víček 7.6. 2012 – ocenění všech sběračů.
Výlet do Brna 29.5. 2012 žáků 6. a 9. ročníku
Okresní kolo SHM 16.5. 2012
Den Země 20. 4. 2012
Bystřicko čte dětem březen 2012
Lyžařský výcvik 16. 2. - 21.2. 2012

Šance pro Vaše dítě

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106

Nabízí pro Vaše děti:
Vzdělávání podle nového Školního vzdělávacího programu od 1.9.2007 pro žáky s lehkým mentálním postižením. Tato výuka byla zahájena v 1. a 6. ročníku a je již realizována ve všech ročnících. Vedle běžných předmětů byla zahájena výuka cizího jazyka (angličtina) od 6. ročníku, od 3. ročníku předmět informační a komunikační technologie.
Poskytujeme především vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotním postižením, to znamená, že se u nás mohou učit děti, které by v souvislosti s náročností běžných škol těžko učivo doháněly nebo zvládaly. Vzdělávací program na tuto skutečnost pamatuje. Učivo je rozložené do delšího časového období a tedy probíráno pomalejším tempem. Celkový obsah učiva je zaměřen na praktický život. Při výuce využíváme počítačů ve dvou počítačových učebnách a také v ostatních třídách, kde je alespoň jeden počítač. Máme dostatek výukových programů pro základní vyučovací předměty ve všech ročnících. Pamatujeme i na bezbariérovost, kterou již máme kompletně vyřešenou v 1. podlaží. K dispozici využíváme i schodolez, kterým řešíme přesun imobilních žáků do  2. podlaží. V naší škole se tudíž mohou vzdělávat i  vozíčkáři.
V odpoledních hodinách je k dispozici školní družina. Pravidelně každoročně funguje několik zájmových útvarů (kroužků) : práce s počítačem, základy angličtiny, taneční kroužek, a další. Všem rodičům, kteří se chtějí o vzdělávacích možnostech v naší škole dozvědět více, rádi poskytneme veškeré informace. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením se vzdělávají v Základní škole speciální. Pro tyto žáky máme vypracován nový školní vzdělávací program s účinností od  1.9. 2010.
Po absolvování naší školy mají žáci možnost studia především učebních oborů v níže uvedených nejbližších školách.

  • • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice n. Pern.
  • Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
  • Odborné učiliště a praktická škola Lomená 44 Brno

O jednotlivých učebních oborech v uvedených školách Vám rádi podáme informace.
Kontakt: 566552032
e-mail: buchjo@quick.cz

Josef Buchta řed. školy