Zájmové útvary ve školním roce 2011/2012

NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ 

Den  /  čas  /četnost

Angličtina

Anna Tomanová

Pondělí 13.15 -14.00 sudé týdny

Volba povolání

Olga Jindrová

Pondělí 13.15 -14.00 sudé týdny

Práce s počítačem

Miroslav Zonyga

Úterý 13.15 –14.00 týdně

Taneční

Jaroslava Sluková

Středa 13.15 -14.00 sudé týdny