Součásti školy
Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 má tyto součásti

1. základní škola (3 třídy)
2. základní škola speciální (2 třídy)
3. školní družina