Pedagogický sbor
Jmenný seznam učitelů a ostatních zaměstnanců

Mgr. Josef Buchta,ředitel školy
Mgr. Olga Jindrová, výchovný poradce
Mgr. Lenka Dobrovolná, učitelka, předseda šk. rady
Mgr. Jaroslava Hašková, učitelka
Markéta Jílková, učitelka, vychovatelka
Bc. Jaroslava Sluková, koordinátor ŠVP
Mgr. Iveta Ostrýžová, učitelka, bezp. tech., koordinátor EVVO
Mgr. Anna Tomanová, učitelka
Andrea Gibiecová, ind. výuka
Mgr. Josef Svoboda,učitel, školník
Dáša Kincová, asistent pedagoga
Bohuslava Čapková, asistent pedagoga
Mgr. Hana Šejnohová, učitelka , asistent pedagoga
Magda Mikocziová, asistent pedagoga
Ing. Ludmila Koukalová, správce rozpočtu, hl. účetní
Eva Ziková, uklízečka